Parafia w Soli

Kościół parafialny

 

Obecny kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła pierwotnie był drewnianą świątynią unicką. Cerkiew została wzniesiona w 1872 z rosyjskiego funduszu państwowego przeznaczonego na budowy nowych świątyń unickich, na potrzeby istniejącej od połowy XVII w. unickiej parafii w Soli, która wcześniej korzystała z cerkwi drewnianej. Został wówczas wybudowany jako cerkiew prawosławna, zaś
w 1919 roku stał się kościołem rzymskokatolickim.

1 marca 1919 poświęcony przez dziekana biłgorajskiego, ks. Czesława Koziołkiewicza. W okresie międzywojennym dobudowano zakrystię, a wystrój wewnętrzny przystosowano do kultu katolickiego. Malowanie kościoła wykonano w 1965 roku i – ponownie – w 1977 roku. W 1979 roku górną część wieży drewnianej zastąpiono murowaną, w 1998 roku pomalowano wnętrze kościoła i odnowiono trzy ołtarze. 
W 2001 roku poświęcono obraz bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, byłego wikariusza parafii Sól.

Kościół to budynek murowany z cegły, w stylu cerkiewnym (budowany na planie krzyża greckiego), jednonawowy, na frontonie wieża z 1979 roku, ołtarz główny drewniany, przerobiony
w 1919 roku z carskich wrót. W ołtarzu mieści się obraz Serca Pana Jezusa (1920), na zasuwie trzy obrazy
do zmiany; MB Niepokalanie Poczętej (prawdopodobnie z czasów unickich), św. Michała Archanioła (1953, Zofia Grabska), Pan Jezus Cierpiący (1952, Zofia Grabska). Ołtarze boczne: prawy z obrazami: św. Franciszka Serafickiego i Przemienienia Pańskiego (1920), lewy z obrazami: MB Różańcowej (1921) i MB Częstochowskiej. Krucyfiks barokowy z w. XVIII. Monstrancja ok. 1740 roku. Tabernakulum pochodzi
z 1922 roku. Pierwotnie kościół nie miał zakrystii, dobudowano ją po kilku latach. Na dzwonnicy umieszczono dzwon kupiony w 1947 roku i sygnaturkę. Kościół został otynkowany z zewnątrz w 1979 roku. W latach 2005 – 2014 kościół z jednonawowego rozbudowano na trzynawowy.

Jako jedyny obiekt na terenie Gminy Biłgoraj kościół jest wpisany do rejestru zabytków.

Na terenie parafii znajduje się także kościół filialny pw. Siedmiu Darów Ducha Świętego w Ciosmach z lat 1982-1983, o pow. 250m2, budowany według projektu inż. Stefana Chmielowca. Poświęcony przez bpa Bolesława Pylaka.

Liturgia Słowa

Dane adresowe

Parafia Świętego Michała Archanioła
Sól 50, 23-400 Biłgoraj
Tel. 84 687 02 42
email: parafia-sol@tlen.pl