Parafia w Soli

Rada Parafialna

Do Rady Parafialnej w naszej parafii należy obecnie 24 osoby (18 osób z Soli, 4 osoby z Ciosmów
oraz kapłani).

Podstawowym celem Rady jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego i ekonomicznego parafii. Dla realizacji tego celu Rada opracowuje roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno – kulturowe oraz planuje prace remontowo – budowlane przy obiektach parafialnych.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania
i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa pięć lat. Częstotliwość zebrań Rady zależy
od aktualnych potrzeb duszpastersko-ekonomicznych. Bezpośrednio po wyborze do Rady członkowie składają ślubowanie, w którym przyrzekają i deklarują chęć troski o wspólnotę parafialną.

 

ŚLUBOWANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ

 Siostry i Bracia!

Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszyst­kich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej
i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia:

– czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?

– chcemy!

– czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?

– chcemy!

– czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?

– będziemy!

– czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?

– pragniemy!

– czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?

– postanawiamy!

Módlmy się: Boże, który prowadzisz swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszystkich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Liturgia Słowa

Dane adresowe

Parafia Świętego Michała Archanioła
Sól 50, 23-400 Biłgoraj
Tel. 84 687 02 42
email: parafia-sol@tlen.pl