Parafia w Soli

Koła Żywego Różańca

 

W naszej parafii istnieje obecnie 16 Kół Żywego Różańca (w tym jedno męskie). Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej. Odmawiana jest wówczas część różańca, a także trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice
do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części
i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy
w roku, mianowicie: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa (25 XII), Ofiarowania Pańskiego (2 II), Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III), Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie
z kalendarzem liturgicznym), Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), w święto Królowej Różańca świętego
7 października. oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Założycielką Kółek Żywego Różańca była Paulina Jaricot.  Założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa. W 1826 roku dla rozpowszechnienia modlitwy różańcowej utworzyła Żywy Różaniec, składający się z „piętnastek”. „Piętnastka” to grupa 15 osób, z których każda zobowiązywała się
do rozważania i odmawiania codziennie jednej tajemnicy różańcowej, otrzymanej drogą losową. „Moim powołaniem nie jest przywiązanie się do jakiegoś dzieła w taki sposób, aby zapomnieć o wszystkim innym. Chcę pozostać wolna, aby pracować tam, gdzie potrzeby są jeszcze większe. Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca. Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała piętnastka, ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny – o ducha pokuty. I tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników” – napisała.

Jeszcze za życia Założycielki ta forma wspólnotowej modlitwy rozprzestrzeniła się na całą Francję i przyjęła się w wielu krajach świat. W Polsce pierwsze Koła Żywego Różańca zostały założone pod koniec XIX wieku.

Liturgia Słowa

Dane adresowe

Parafia Świętego Michała Archanioła
Sól 50, 23-400 Biłgoraj
Tel. 84 687 02 42
email: parafia-sol@tlen.pl