Parafia w Soli

Ministranci

W naszej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 36 ministrantów i lektorów. Opiekę nad nimi sprawuje ks. wikariusz Krzysztof Krukowski. 

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od słowa „ministrare”, co znaczy „służyć”. Dlatego też nasi ministranci służą Panu Bogu
i przyczyniają się do upiększenia i ubogacenia liturgii. Ministranci usługują księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej.

Każdy, kto tylko może przyjmować Jezusa w Komunii świętej i chce służyć Panu Bogu podczas liturgii, może zostać ministrantem. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców
do zaangażowania się w tę piękną służbę.

Należy jednak pamiętać, że ministrant powinien świecić przykładem dla swoich rówieśników, a także
w gronie ministrantów i przy ołtarzu zachowywać się odpowiednio. Dlatego powinien przestrzegać poniższych przykazań:

X przykazań ministranta:

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, By oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA LEKTORA

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa, które mam przekazać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

Liturgia Słowa

Dane adresowe

Parafia Świętego Michała Archanioła
Sól 50, 23-400 Biłgoraj
Tel. 84 687 02 42
email: parafia-sol@tlen.pl